Blog

Grundskola i Norrland

Precis som i övriga Sverige så finns det kommunala grundskolor, friskolor och internat att välja mellan för de årskurser som faller inom skolplikten. Men i Norrland finns det en skolform som skiljer sig väsentligt från de grundskolor som vi kan se i övriga Sverige, nämligen sameskola.

Sameskola är en skolform som är godkänd och den kombineras med läroplanen för grundskolan. Denna skolform kan även kallas för lappskola eller kåtaskola och är statlig. Alla sameskolor erbjuder inte alla årskurser utan en del skolor har låg- och mellanstadium och en annan har högstadium. De flesta elever bor på skolan, på så kallade elevhem, då avståndet mellan skola och hem kan vara långt.

I sameskola får endast barn gå vars föräldrar är samer. Skolorna har dessutom en egen skolstyrelse – Sameskolstyrelsen. I styrelsen får enbart personer med samiskt ursprung sitta, denna styrelse utses i sin tur av Sametinget.

Även undervisningen skiljer sig en del från de vanliga grundskolorna då till exempel undervisningen sker både på samiska och på svenska. Samiska är dessutom ett eget ämne i skolan, precis som svenska är i vanliga skolor.

Sameskola finns på flera orter i Norrland men det är som sagt inte alla som erbjuder samtliga årskurser.

fusion