Blog

Universitet i Norrland

I Norrland finns det två statliga universitet – Umeå Universitet och Luleå tekniska universitet.

Umeå Universitet invigdes som Sveriges femte universitet år 1965. Från början var tanken att det endast skulle utbildas vårdpersonal såsom läkare, sjuksköterskor och tandläkare här för att täcka behovet i Norrland för dessa yrkesgrupper. Numera finns det mängder av olika utbildningar att välja mellan inom flera olika områden, både enstaka kurser och hela program.

Varje år studerar det tiotusentals studenter här, varav ett tusental bedriver forskning. Tusentals studenter tar examen varje år, varav ett par hundra avlägger en doktorsexamen.

Det bedrivs fortfarande till stor del forskning inom medicin och utbildning inom vården på Umeå Universitet. En stor del av denna utbildning och forskning är förlagd på Norrlands Universitetssjukhus som ligger i just Umeå.

Förutom detta så utsågs Umeå Universitet till ett av tre riksidrottsuniversitet i Sverige av Riksidrottsförbundet.

Till Umeå Universitet tillhör även åtta högskolor som är placerade på andra orter i Norrland samt ett 50-tal institutioner som totalt erbjuder över 1.800 kurser och utbildningar.

Umeå Universitet erbjuder verkligen en bredd i sin utbildning och en möjlighet att behålla invånare i Sveriges nordligaste städer.

Luleå Tekniska Universitet var från början en högskola men år 1997 fick den sin universitetsstatus som gör det till det nordligaste tekniska universitetet i Skandinavien. Här utbildas varje år cirka 15.000 studenter inom områden för lärare, ekonomi, media, dans och teater.

Det finns också flera olika utbildningar till civilingenjör att välja mellan. Förutom omfattande utbildning så bedrivs det även forskning på Luleå Tekniska Universitet, till exempel inom rymdteknik, datateknik och medicin. På Luleå Tekniska Universitet är det inte ovanligt att elever från rymdgymnasiet i Norrland väljer att plugga vidare inom rymdteknik, det är det enda universitetet i Sverige som erbjuder utbildning inom ämnet, Civilingenjör Rymdteknik. Här får studenterna inte bara bygga satelliter och farkoster utan även forska om solsystemet och jordens klimat som är ett hett ämne.

Förutom i Luleå så huserar Luleå Tekniska Universitet i en rad andra norrländska orter, bland annat i Piteå och Skellefteå, samt även i Kiruna där de delar lokaler med Umeå Universitet.

Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet erbjuder tillsammans en fantastisk bredd av utbildnings- och forskningsmöjligheter, något som även bidrar till ökad inflyttning till städerna i Norrland.

fusion