Blog

Sjukvård i Norrland

I Norrland har man en hög nivå på sin sjukvård, mycket tack vare Norrlands Universitetssjukhus som är det största sjukhuset i den norrländska regionen och även ett av de största sjukhusen som finns i Sverige. Här bedrivs sjukvård på högsta nivå med specialistkompetenser att tillgå. Sjukhuset har ett nära samarbete med Umeå Universitet, både vad gäller forskning och utbildning av vårdpersonal, och sjukhuset har även i uppdrag att föra den medicinska forskningen och utvecklingen framåt.

Hit kommer patienter från hela regionen för att få specialistvård. Sjukhusets helikopterplatta förenklar omhändertagande av akut sjuka patienter från andra sjukhus.

Norrlands Universitetssjukhus har utsetts till det bästa i landet flera gånger.

Alla universitetssjukhus har sina egna specialistområden och i Norrland så är man inriktad på sju olika profileringar, så som onkologi, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och neonatalvård. Sjukhuset är också det enda i landet som utreder och behandlar ärftliga hjärtsjukdomar hos unga.

Som tidigare nämnts bedrivs här även en rad olika utbildningar, inte minst specialistutbildningar. Här finns också en rad olika masterprogram, några av dem är speciellt riktade till studenter från andra länder.

Tillsammans med universitetsområdet är sjukhusområdet en egen stadsdel i Umeå.

fusion