Blog

Ökad popularitet bland turister

I och med de kampanjer som har varit gällande klimatet och flygresor, där man har promotat att “hemestra” mer så har Norrland dragit en stor vinstlott. När fler och fler tvekar på att ta flyget eller av någon annan anledning väljer att stanna hemma i Sverige under semestern så är det till Norrland många väljer att åka.

Det är inte bara inhemska turister som lockas av den norrländska naturen, Sveriges norra delar har även lockat en högre grad av utländska turister de senaste åren och ökar stadigt i turistflödet.

Det är även andra faktorer som påverkar att fler väljer att semestra i Sverige, till exempel att den svenska kronan har varit väldigt svag på valutamarknaden och det har därmed blivit dyrt att åka utomlands. Även klimatet och de senaste somrarna som har varit väldigt varma har minskat lusten och behovet av att åka till solen och Medelhavet när man får lite ledigt.

De senaste åren kan man se att turismen i Norrland har ökat avsevärt både under sommarhalvåret och vinterhalvåret, vilket är en bekräftelse på att Sveriges norra delar går att besöka året om som turist.

fusion