Blog

Näringsliv i Norrland

Norrland har ett välmående näringsliv och tre av Norrlands fem län har lägre arbetslöshet än landets totala snitt.

Svenskt näringsliv har dessutom utsett Jokkmokks kommun till årets klättrare 2019, den kommun som har klättrat flest platser på listan med ranking över företagsklimat. Flera norrländska kommuner kämpar med att skatteintäkterna ska räcka till då det ofta är kommuner med få skattebetalare men höga omkostnader. Enligt Jokkmokk så är hemligheten att satsa lokalt och stötta lokala entreprenörer och lokal tillväxt. På så sätt får man upp skatteintäkterna samtidigt som företagsklimatet ökar och även antal nya arbetstillfällen.

Och på listan för nyföretagande i Sverige hittar vi till exempel Jämtlands län på en fjärdeplats. Dock kan man se att antalet invånare som klassas som högutbildade är något lägre i Norrland än övriga Sverige medan antalet invånare som har gått i pension i förtid är något högre än i övriga landet.

Medianinkomsten för norrländska invånare är också något lägre än i övriga landet, vilket också bidrar till deras kamp med skatteintäkterna. Flera län i Norrland tillhör också de län som har lägst befolkningsökning i jämförelse med det totala snittet i Sverige.

fusion