Blog

Invandring i Norrland

Då Norrlands alla län har legat långt ner på listan över befolkningens ökning så har många kommuner varit beroende av invandring för att klara välfärden. Trots att det blev kämpigt för många kommuner när det vallfärdades invandrare till flera mindre byar och städer så har det ändå i slutändan varit positivt för de allra flesta.

Med ökat antal invånare har många kommuner fått möjlighet att öppna fler dagis, skolor och vårdcentraler, något som i sin tur leder till fler arbetstillfällen. Många mindre städer har fått nytt liv och stadskärnan har kunnat återupplivats med nya butiker. Även föreningslivet har fått sig en skjuts med såväl nya utövare som fler som engagerar sig på andra sätt. Tidigare invånare i städerna fick också ny energi när de kunde engagera sig i integrationen av de nyanlända. Flera engagerade sig genom att ta till sig nyanlända, lära dem den svenska kulturen, traditioner och det svenska språket. Det skänktes idrottsutrustning, cyklar och kläder. Många mindre städer och byar i Norrland klarade invandringen 2015 och integrationen av de nyanlända långt mycket bättre än man gjorde i storstäderna, mycket tack vare den ideella kraften.

fusion