Blog

Arbetslöshet i Norrland

Det har länge talats om den rådande bristen på tillgängliga arbeten i Sverige och att det länge har varit en stor arbetslöshet. Framför allt så har Sverige inte kunnat leva upp till att sätta flera nyanlända i arbete och därmed har arbetslösheten ökat väsentligt i och med flyktingvågen 2015. Samtidigt skriker arbetsgivarna att det är svårt att få tag på rätt kompetens till de vakanser som finns. Marknaden har varit mättad samtidigt som den har varit svår att mätta.

Norrland är inget undantag i den statistiken. I augusti 2019 uppgick arbetslösheten i Sverige till totalt 7,1 procentenheter bland människor mellan 15-74 år. Det är totalt cirka 393 000 personer.

I Norrland finns det totalt fem län, varav två av de länen är med på listan över de tio län som har högst arbetslöshet i Sverige. Det är Västernorrlands län som placerar sig på en sjätteplats och Gävleborgs län som kniper andraplatsen och har därmed näst högst arbetslöshet i Sverige.

De andra tre länen ligger alla under rikssnittet för arbetslöshet enligt arbetsförmedlingens statistik.

Med andra ord så finns det stora chanser att få jobb och en karriär i Sveriges norra delar.

fusion