Blog

Utveckla ditt företag i Norrland

Norrland är en dynamisk region i Sverige med ett varierat näringsliv som spänner från turism till skogsbruk. Men för dig som driver och vill utveckla ditt företag i regionen finns också många utmaningar. Att rekrytera kompetent och välutbildad personal är en av de större. Här kan en interimlösning med inhyrd kompetens fungera mycket bra.

Norrland är en av de regioner där det är svårt att rekrytera vissa personalkategorier och det finns idag många mindre företag i Norrbotten som tvingas tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist. Det här gäller inte minst företag som verkar inom teknik och IT.

Interim chef en lösning för många företag

För företag som står inför en större expansion eller där en nyckelperson säger upp sig och behöver ersättas, kan en interimslösning vara av stort värde. En interimschef kliver in i verksamheten under en kortare period för att stötta upp och överbrygga men kan samtidigt ge företaget en välbehövlig kompetensinjektion. Det finns företag som är specialiserade på uthyrning av seniora interimschefer och här kan du också hitta värdefull infografik för interim IT-chef och andra chefspositioner.

När du hyr in en interimslösning får du som företagare mer tid att arbeta med rekrytering till den permanenta tjänsten samtidigt som du får en kunnig medarbetare som enkelt kan sätta sig in i företagets utmaningar och leverera det som behövs. För ett företag i Norrland, där en rekrytering till chefsposition ofta kräver ett gediget headhuntingarbete, kan en lyckad interimslösning vara skillnaden mellan en fortsatt ökande expansionstakt och stagnation.

Rekryteringar till Norrland

Varför är det svårare att rekrytera rätt kompetens, framförallt till seniora positioner, till Norrland? Troligtvis för att det vanligtvis krävs en flytt norrut för den som ska börja jobba. Men med tanke på de fantastiska möjligheterna till intressanta jobbmöjlighet och rekreation så finns alla möjligheter att locka rätt kompetens om det finns tillräckligt med tid. Därför är interimslösningar perfekta för Norrlandsföretagarna!

fusion